I 2014 tiltrådte den nye version af forbrugeraftaleloven. Den nye lov skærpede kravene til de erhvervsdrivende, der har sit marked på internettet, hvilket medfører at der er flere ting man som erhvervsdrivende, skal have fokus på når man driver virksomhed på internettet.

Det er i høj grad aftaler, indgået med forbrugere ved hjælp er fjernsalg direkte fra hjemmesiden, hvor den nye aftalelov har flere skærpelser. Det er altså aftaler, hvor aftalen indgås ved brug af elektroniske medier såsom telefon eller internet, hvor parterne altså ikke mødes fysisk.

Her er nogle af de punkter, hvor der er sket en ændring i forhold til den nye forbrugeraftalelov:

Skærpet krav til erhvervsdrivendes oplysningspligt

Den nye aftalelov medfører, at den erhvervsdrivende er forpligtet til at oplyse en række informationer, inden salget kan gennemføres. Det er blandt andet blevet et krav, at den erhvervsdrivende oplyser sin identitet, fysiske adresse, telefon, og den samlede pris for det produkt der udbydes. Hvis markedsføringen er sket på dansk, er det et krav at disse oplysninger ligeledes er oplyst på dansk.

Det er endvidere blevet et krav at den erhvervsdrivende skal oplyse informationer omkring forbrugerens fortrydelsesret, hvor de følgende oplysninger som minimum skal fremstå klart og tydeligt.

  • Fortrydelsesfristens varighed
  • Praktisk information omkring fremgangsmåde ved brug af fortrydelsesret
  • Betingelser for at fortrydelsesretten kan benyttes
  • Oplysninger der vedrører standardformular for fortrydelsesretten

En anden ting, der er vigtigt at have fokus på som erhvervsdrivende, er at den erhvervsdrivende ikke kan kræve betaling fra forbrugeren i forbindelse med returneringen, hvis denne ikke er oplyst om, at denne selv bærer udgifterne ved returneringen og dermed returretten

Er du i tvivl om hvad dine krav som forbruger og erhvervsdrivende er, er det muligt at finde flere oplysninger og vejledning, ved at kontakte en advokat. Se mere her

Udvidet fortrydelsesret en del af skærpelsen

Tidligere har kravet om de 14 dages returret medført, at forbrugeren er forpligtet til at returnere den pågældende vare, senest 14 dage efter købet er foretaget. Med den nye forbrugeraftalelov, er kravet ændret til at forbrugeren kun er forpligtet til at gøre opmærksom på, at denne vil gøre brug af fortrydelsesretten.

Derefter har forbrugeren endnu 14 dage til at returnerer varen til den erhvervsdrivende. Den nye forbrugeraftalelov giver dermed op til 28 dage, til at returnerer varen.

Fortrydelsesretten fastholdes selv efter varen har været brugt

Fortrydelsesretten kan modsat tidligere lov, godt benyttes hvis denne har været brugt. Fortrydelsesretten kan efter den nye lov godt benyttes, hvis forbrugeren returnerer varen i væsentlig samme stand og mængde, som da forbrugeren modtog den.

Den erhvervsdrivendes mulighed for at modsætte sig at tage varen retur, er derfor ved den nye aftalelov bortfaldet.

Hvis varen er i en stand, hvor der er forekommet en værdiforringelse, er det den erhvervsdrivende, der skal fastsætte omfanget af værdiforringelsen. Hvis en værdiforringelse er tilfældet, er der dog nogle udfordringer for den erhvervsdrivende, såsom at fastsætte den værdiforringelse, der er ved returneringen af produktet.

Det kan være usikkert, hvordan den erhvervsdrivende skal værdisætte det returnerede produkt, og til dette vil der være bemærkninger til lovforslaget. Den brugte handelsværdi for den erhvervsdrivende, er nemlig svær at fastsætte, eftersom der ikke er noget udbredt marked for brugte varer fra erhvervsdrivende.

Kategorier: Artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *