For at arbejde lovligt i Danmark skal du som udlænding have en opholds- og arbejdstilladelse, der giver dig ret til at bo og arbejde i landet. Dette er nødvendigt, hvis du er tredjelandsborger, altså borger i et land uden for Norden/EU/EØS. En opholdstilladelse med et arbejdsformål afhænger først og fremmest af ens kvalifikationer. 

OBS: De samme regler gælder også ved frivilligt/ulønnet arbejde.

Læs mere om arbejde som udlænding i Danmark herunder.

Højt kvalificeret arbejdskraft

Der findes en række ordninger, som gør det nemmere for højt kvalificerede udlændinge at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Disse lyder som følgende:

Positivlisten

Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Personer, som er tilbudt et job fra denne liste, og som har den nødvendige uddannelse, har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked.

Beløbsordningen

Med beløbsordningen har en person, der er tilbudt et job med en løn over et vist beløb, særlig let adgang til det danske arbejdsmarked.

Fast track-ordningen

Med fast track-ordningen har virksomheder mulighed for hurtig jobstart for visse typer af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Opholdstilladelse efter fast track-ordningen kræver, at den virksomhed, hvor personen skal ansættes, er certificeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Forskere og gæsteforskere

Forskere og gæsteforskere har særlig let adgang til det danske arbejdsmarked og til at deltage i dansk forskning.

Start-up Denmark-ordningen

Denne ordningen gør det muligt for iværksættere at drive en selvstændig virksomhed i Danmark (der tildeles dog kun et begrænset antal opholds- og arbejdstilladelser i ordningen per år).

Etableringskortet

Med et etableringskort gives udlændinge, der afslutter en dansk kandidatgrad eller dansk ph.d.-grad, mulighed for at få en opholdstilladelse med henblik på at etablere sig i Danmark (efter endt uddannelse).

Trainees

Som trainee kan du arbejde i en virksomhed i Danmark i en kortere periode med henblik på at uddanne dig.

Særlige individuelle kvalifikationer

Der gives opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge med særlige individuelle kvalifikationer. Dette kunne eksempelvis være kunstnere, professionelle idrætsudøvere eller specialiserede kokke.

Landbrug og flytbare arbejdspladser

Der kan også gives opholds- og arbejdstilladelse som fodermester eller driftsleder i landbruget såvel som til arbejdsopgaver på boreplatforme, boreskibe eller andre flytbare arbejdspladser, som alle i en kortere periode kommer ind på dansk jord.

Arbejdsmarkedstilknytning

Har du haft opholdstilladelse i Danmark som eksempelvis flygtning eller er familiesammenført, er det muligt at få forlænget din opholdstilladelse, hvis du i længere tid har haft fast arbejde eller har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed.

Kategorier: Artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *